Faktura från Telia september 2020

Telia har fakturerat en del av oss för Bredbandstelefoni. Har ni tecknat Telias gruppavtal med föreningen ingår den tjänsten i det avtalet vilket betyder att ni INTE ska betala detta till Telia.

Telia har gjort ett misstag när de fakturerade vissa av oss.

Tyvärr är det så att jag inte kan få Telia att kreditera detta utan att var och en har kontakt med Telia. Därför måste ni ringa till Telia och påtala att de ska kreditera denna summa. Ring Telia 020-20 20 70, det är numret till företagsavdelningen.

OBSERVERA att avtalet mellan Föreningen och Telia är ett företagsavtal och det är det ni ska hänvisa till.

Med vänlig hälsning
Kjell Tallberg

Angående nätavgiften

Nätavgiften kommer att gå upp 20 kr/månad från och med 1 oktober.
Nästa faktura som ni får blir då 60 kr dyrare eftersom vi fakturerar för 3 månader varje gång.
Enligt allt vi vet idag ska denna nivå på nätavgiften täcka våra utgifter lite mer långsiktigt.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Södra Fräkne Fiberförening