Extranytt!

Extra insatskapital då lån inte beviljats i bank!
Hej Alla medlemmar!
Vi får mail samt läser era inlägg.
Oron för konkurs tror jag vi kan avfärda.
Men planen var att få lån i bank, men de tar inte fibernät som säkerhet och våra kommuner vill inte vara borgenärer. Tanken var att finansiera det lånet med en extra avgift på 70 kr/mån för oss alla, vilket inte kommer att tas ut då vi inte får lån i bank.
Nu är vi i ett skedet där 50 mil fiber grävts ner, återstår ca 4 mil. Detta har ekonomiskt varit den mest konsumerande aktiviteten. Fler och fler blir uppkopplade, de närmaste veckorna har vi 160 medlemmar som ska kopplas in.
För oss återstår nu att be er medlemmar skjuta till extra kapital, så vi kan komma i mål med fiber till er alla.
Att inte få in pengar skulle innebära att vi tvingas stoppa där vi är nu. Konsekvensen leder till att de som inte fått fungerande fiber vill ha tillbaka sin insats, de pengarna finns inte då de är nergrävda i nätet redan.
Vi hoppas att vi går i mål med gemensamma krafter, om det finns överskott i kassan vid slutavstämning kommer det alla medlemmar till del. Det tar vi då ett gemensamt beslut om. Brevet finner man nedan.
Extra insatskapital

Semesterstängt!

Vårt kontor har semesterstängt från 8 juli till 4 Augusti.
Ärenden till vår E-post kommer inte att hanteras under denna tid.
Vi tar inte heller emot telefonsamtal under semesterperioden, återkom med ditt ärende den 5 augusti.
För er som har tjänst via vårt nät ska felanmäla till er tjänsteleverantör.
Felanmälan

Saknade Tjänsteavtal Ödsmål!!

Har ni glömt lämna in??

Ni som var på informationsmöte i våras och bor i Ödsmål:
Vi konstaterat idag att vi saknar många tjänsteavtal från er.

Vi skall börja inkoppling så ni kan använda vårt nät och köpa tjänster strax efter semester.
Vi måste ha in Tjänsteavtal snarast möjligt eftersom det är en del ”handpåläggning” på dem (ordna underskrift, skanna, mejla över kopia till medlemmar, lägga upp för autogiro, lägga upp för gruppavtal, meddela Zitius mm osv.).
Ni missar tåget, sedan dröjer det ytterligare minst en månad innan vi kan ansluta er eller mer, vi tar semester V28-V32 under den tiden kan vi inte ta emot eller hantera detta.
Vi öppnar inte upp om vi inte har ett tjänsteavtal från er.
Avtalet som kan hämtas från hemsidan under ”Avtal”, Gör detta redan idag!