Protokoll ordinarie föreningsstämma

Protokoll och presentation från ordinarie föreningsstämma 2016-06-26 finns att läsa/ladda ner här.

Budgeten ni ser är den officiella som är inskickad till Länsstyrelsen/Jordbruksverket. Eftersom vi inte kan ändra budgeten har vi tagit höjd för alla som eventuellt kommer till som medlemmar innan vi har grävt färdigt.
Kostnader följer i stora drag med antalet medlemmar så ni kan INTE ta dagens antal medlemmar och dela denna budget för att få fram kostnaden. Är vi tusen medlemmar när vi har grävt klart blir kostnadsbilden betydligt lägre än vad ni kan se i budgeten.

Styrelsen har gjort förnyade kalkyler under våren och vi kan inte se annat än att vi klarar oss med maximalt 20 000 kr per fastighet.

Med Vänliga Hälsningar
Kjell Tallberg

VIKTIG INFORMATION

Denna vecka har de som hoppar av hört av sig så medlemsantalet har sjunkit trots att det har kommit in nya medlemmar. Vi är idag 1010 medlemmar. Dessa medlemmar har 1083 fastigheter som ska installeras.

Idag skickades det ut en e-post påminnelse med lista på alla medlemmar som inte skickat in avtal.
Viktigt att Du som inte vill missa att få fiber till er fastighet måste skicka in avtal snarast!!

Har du inte fått mail med avtal? Eller om du som fått mailet idag ser någon bekant/granne i utskickad lista som du vet vill ha fiber men av någon anledning inte fått/läst mailet.
Kontakta omgående Kjell Tallberg via mail eller telefon:
E-post: kjell.tallberg@telia.com
Mobil: 0735 15 34 66