Protokoll ordinarie föreningsstämma

Protokoll och presentation från ordinarie föreningsstämma 2016-06-26 finns att läsa/ladda ner här.

Budgeten ni ser är den officiella som är inskickad till Länsstyrelsen/Jordbruksverket. Eftersom vi inte kan ändra budgeten har vi tagit höjd för alla som eventuellt kommer till som medlemmar innan vi har grävt färdigt.
Kostnader följer i stora drag med antalet medlemmar så ni kan INTE ta dagens antal medlemmar och dela denna budget för att få fram kostnaden. Är vi tusen medlemmar när vi har grävt klart blir kostnadsbilden betydligt lägre än vad ni kan se i budgeten.

Styrelsen har gjort förnyade kalkyler under våren och vi kan inte se annat än att vi klarar oss med maximalt 20 000 kr per fastighet.

Med Vänliga Hälsningar
Kjell Tallberg