Angående markavtal för fiber

Styrelsen har haft en diskussion med en del markägare om markavtal d.v.s. ett avtal att få dra fiber i marken. Det togs fram ett ursprungligt avtal för detta men styrelsen backade på det på grund av att det avvek från praxis och gängse normer.

I det avtal som styrelsen har föreslagit följer vi regler och praxis som andra ledningsägare i landet följer idag. I något avsnitt är detta avtal generösare än praxis exempelvis ersättning för kopplingsskåp.

Det avtal som ursprungligen togs fram innehöll ersättningar som skulle innebära att vi under en 50 års period riskerade att betala ersättningar som är i storleksordningen 10-15 gånger den ersättningen som idag kan sägas vara den nivån som är praxis. Dessutom skulle det vara nya förhandlingar var 10:e eller 15:e år. Det är ju en omöjlig situation eftersom vi då har grävt ner infrastruktur för 10-tals miljoner kr. Kommer vi inte överens måste vi ju ta bort slangarna.

Styrelsen säger inte att någon ersättning är orimlig, det kan mycket väl finnas fog för andra ersättningsnivåer än de vi ser idag men Fräkne fiberförening kan inte vara den part som ställer sig i bräschen för detta. Styrelsens åsikt är att om det ska vara andra ersättningar måste det avhandlas nationellt och då genom t.ex. intresseorganisationer som LRF.

Det avtal som togs fram ursprungligen och det som Föreningen nu erbjuder att teckna med markägare skiljer sig i tre meningar varav två är priset. Som markägare kan man naturligtvis avstå från att acceptera avtal.

Det kan leda till att vissa medlemmar inte får fiber vilket föreningen naturligtvis beklagar. Föreningen kommer göra allt som är möjligt för att hitta andra vägar att dra fiber fram till dessa hus.

Det står i stadgarna att de som inte får fiber framdraget ska få insats-kapital tillbaka och så kommer att ske. I dagsläget är det ett mycket begränsat antal medlemmar som faller inom denna kategori att inte kunna få fiber.

Styrelsen