Upphandling projektledare

Vi har organiserat om arbetet i föreningen för att möta det operativa arbetet med att gräva ner och installera fiber. Fyrstads El AB har totalentreprenaden men det finns mycket vi kan och bör göra själva.
Vi har därför lagt ut en upphandling för att rekrytera en projektledare som representerar föreningen. Av de svar vi har fått in valde vi ut Hifab AB i Göteborg. Hifab har 350 medarbetare, omsätter 440 miljoner kr och är ett projektledningsföretag.
En av medarbetarna på Hifab är Jonny Stolth som också var med och grundade föreningen. Hifab har förordat Jonny som projektledare för föreningen. Då jag personligen har jobbat med Jonny i andra konstellationer vet jag att han passar mycket bra för detta jobb och styrelsen har beslutat att Jonny ska vara vår projektledare.
Jonny kommer att jobba deltid med detta, tätt ihop med de områdesansvariga som vi verkligen behöver och som vi hoppas kan ta en del av arbetet lokalt. Jonny blir den som håller ihop arbetet mellan Fyrstads El, Markägare, områdesansvariga och Föreningen.

Jonny rapporterar direkt till styrelsen. Telefon: 0703 53 66 39, e-post: jonny.stolth@hifab.se
För att undvika jäv-situationer har Jonny med omedelbar verkan avgått ur styrelsen i Föreningen.

Jag vill passa på och meddela tre saker så slipper det bli missförstånd:
1. Jonny var inte med och beslutade vilket företag som skulle få detta kontrakt.
2. Pengar för detta sade stämman Ja till i Juni i år.
3. Styrelsen är fortsatt övertygade om att vi klarar projektet för ett pris som inte överstiger 20 000 kr per fastighet.

Områdesansvariga sökes!!
Jag har en del namn som jag har fått in som områdesansvarig men har med all säkerhet slarvat bort en del också. En områdesansvarig jobbar väldigt lokalt. Det spelar ingen roll hur stort området är, det kan vara ett område på 10 hus eller på 50 hus. Huvudsaken är att man ha viljan att prata med de som bor där och också prata med markägarna i området. Med dessa intressenter ska områdesansvarig svara på frågorna ” Vilken är den bästa vägen för att dra fiberkabeln som alla kan acceptera?”, ” Vilka alternativa vägar finns det”. Områdesansvarig har kontakt med medlemmarna och tillsammans med dessa kommer överens om var på tomten kabel ska grävas ner. Områdesansvarig ska också kontakta de i området som inte är medlemar i föreningen för att ytteliggare en gång fråga om de ändå inte ska ha fiber när vi nu gräver ner detta.
Det är en koordinerande roll, inte en teknisk roll. Områdesansvarig måste kunna prata med de olika intressenterna och behöver inte förstå mer teknik än att vi vill göra ett dike ända fram till husgrunden. Det tekniska kan ni med varm hand överlämna till Jonny eller Fyrstads El. Hör av er till Jonny eller mig.

Med Vänliga Hälsningar
Kjell Tallberg