Områdesansvariga sökes!

Vi behöver fler områdesansvariga i nedanstående områden. Tag gärna detta tillsammans med en vän och gå runt och prata med grannarna tillsammans. Ni behöver inte förhandla eller föra tyngre diskussioner, det kan styrelsen ta. Ni får ett förslag på en karta ”så här vill vi dra fiberkabeln”. Ni pratar med markägarna om denna dragning ”Är detta ok?”. Markägaren säger om det är möjligt och om han vill att vi ska dra en annan sträckning. Ni ritar med penna hur den nya sträckningen ska bli och lämnar in det till oss. Samtidigt pratar ni med era grannar som vi ha fiber ” Var vill ni att vi ska gräva och var i huset ska fibern dras in”. Ni ritar på kartan och lämnar in till oss.

Den absolut viktigaste egenskapen är att ni kan prata med de som bor i området. Ni behöver inte ha någon fiberkunskap. De övriga arbetsuppgifterna får ni till er på mötet vi tänker ha snart med alla områdesansvariga.

Om vi inte får in områdesansvariga måste vi köpa in den tjänsten eftersom det inte finns tid för oss andra att göra detta.

Vi söker fler områdesansvariga i:
Truvan
Bräckan
Holmestad
Gullborga
Skröperöd
Eleversröd
Liveröd
Kvatroneröd
Homen
Lissleröd
Ekåsen
Örnekullen
Brattefors
Anneberg
Hällesdalen
Grötån
Tegen
Branseröd

Med Vänliga Hälsningar
Kjell Tallberg

Klicka här för att kontakta föreningen!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Fiberföreningen önskar dig och din familj en god jul och gott nytt år !!!!! Trots att det är vilodag kan jag inte motstå frestelsen att kommentera ett missförstånd. Det verkar som om det finns en tro att 5 g ska lösa detta med kommunikation och att man därför inte skulle behöva installera fiber på landet.

Om du bor i en större stad så skulle det kunna vara en möjlighet om 10 år. Om du bor på landet är det ingen möjlighet av rent ekonomiska skäl. Det kommer helt enkelt inte vara ekonomiskt möjligt på landet.

För att man ska få ordentlig bandbred med 5 g, så att det skulle kunna ersätta fiber eller åtminstone utgöra en ordentlig kommunikation, måste man vara nära en mast. Nära i detta fall är 2 -3 hundra meter. Det betyder att bara i lilla Backamo skulle det behöva sitta ett flertal master för att vi ska få ordentlig kommunikation. Dessutom måste varje mast ha tillgång till fiber. Det är ingen som kommer att få ekonomi i att göra något dylikt på landet.

Lite förenklat kan man säga så här:

• Kostar ditt hus 5 miljoner kr eller mer? Ja, då kan det finnas möjlighet att få ett fungerande 5 g i framtiden.

• Kostar ditt hus mindre än 5 miljoner kr? Ja, då kan du välja mellan två saker, fiber eller att vara utan bra kommunikation.

5 g är helt enkelt för Stockholmare och andra filurer i städerna. Regeringen har valt att ge oss på landet bidrag för att installera fiber och kommer därför inte bidra till att sätta upp 5 g på landet på väldigt många år.

Om 30, 40 eller 50 år kanske det finns någon annan teknik som löser detta men kan vi på landet vänta? Den fasta förbindelse som vår telefon och bredband går igenom idag kommer att monteras ner ganska snabbt efter att fiber är installerat.

Med Vänliga Hälsningar
Kjell Tallberg