Information 2017-01-21

Lite information om läget beträffande framdriften av våra fiberkablar.
Vi gräver fortfarande på etapp 1. Eftersom vi inte kommer fram med vissa markavtal har vi delat in etapp 1 i två delar. Den del som vi nu snart har grävt färdigt på och har börjat blåsa fiber i kommer vi att slutföra. Den andra delen lämnar vi för att se om vi ska ta den senare. Etapp 1 är i huvudsak öster om gamla E6:an.

Därför påbörjar vi nästa vecka etapp 2, uppe vid Dirhuvudet. Vi kommer att gå hela vägen ner till vi har passerat Hällesdalen.

Det är fortfarande så att vi behöver förstärkning i Grötån, Tegen och Hällesdalen. Vi behöver fler som är områdesansvariga där. Ta tag in din kompis och gör detta tillsammans! Anmäl er som områdesansvariga och lär känna era grannar. Skicka mail till mig om du är intresserad.

Välkomna till stämman söndagen den 29 januari klockan 15.00!!

Med Vänliga Hälsningar
Kjell Tallberg

Inbjudan årsstämma 2017-01-29

På grund av den korta tiden mellan årets slut och stämman får ni här en oreviderad version av årsredovisningen. Detta betyder att revisorn har inte satt sin stämpel ”OK” ännu. Redovisningsföretaget förväntar sig inga förändringar från revisorn då det inte är några konstigheter i redovisningen. Skulle det bli några ändringar skickar jag ut det men annars finns den påskrivna versionen på stämman.

Stadgarna ni ser som bilaga ska beslutas på två stämmor för att träda i kraft. Vi beslutade att anta dessa på stämman 2015 som första beslut och nu är det dags för beslut nummer två och därmed träder dessa stadgar i kraft.

Det finns ett förslag på att styrelsen blir oförändrad. Det bästa vore dock om vi kan välja in ett par stycken till i styrelsen som har tid och lust att lägga ner arbete med detta. Alternativt behöver vi andra som inte är med i styrelsen men kan jobba med olika uppdrag. Det är mycket arbete framför oss och om vi inte gör det ideellt måste vi köpa in arbetskraft. Styrelsen hinner inte göra allt arbete. De som vill göra ett arbete behöver INTE ha någon fiberkunskap. Mycket går ut på att koordinera saker och prata med olika intressenter vilket tar tid och kraft. Vi tar gärna in 10 personer som vill lägga ner 10 timmar var varje vecka.

Med Vänliga Hälsningar
Kjell Tallberg

Bilagor:
Välkomstbrev årsstämma 2017
Dagordning 2017-01-29
Årsredovisning 2016
Resultat 2016
Balans 2016
Stadgar rev 2015-04-02