Information 2017-03-20

Bifogat i ett mail som skickades ut till föreningens medlemmar nu under kvällen samt här på hemsidan ser ni en förteckning över områdesansvariga. Där det är flera personer på samma område jobbar de antingen ihop eller har delat området mellan sig. Om ni bara hör av er till någon av dem så fixar det sig. I de områden som ligger öster om motorvägen och ni inte hittar någon områdesansvarig är det styrelsen tillsammans med Jonny Stolt som är områdesansvariga.

En uppdatering från vårt arbete med att om-projektera enligt de nya förutsättningarna:
När vi beslutade att gå vidare utan dessa områden som vi inte kommer åt med fiber satte jag in resurser för att om-projektera enligt de nya förutsättningarna. Vi har nu kommit långt på den vägen och tyvärr visar det sig att jag var för optimistisk i helgen. Det kommer att bli ca 65 fastigheter som vi inte når med fiber. Det är fler fastigheter som inte kan få fiber men det är 65 stycken som vi har anslutningsavtal med.

Med Vänliga Hälsningar
Kjell Tallberg

Information 2017-03-18

Information om mindre trevliga saker som kommer att hända.

Föreningen väljer ALLTID själv vilka fastigheter föreningen ska dra fram fiber till. Det finns inga krav, förknippat med de bidrag vi får, att vi ska dra fiber till alla i området. Föreningen kan säga att vi drar fiber till Lisa men inte till Kalle även om de bor 50 meter från varandra. Vi behöver inte ens motivera det för någon annan än oss själva. De bidrag vi får är för VARJE ANSLUTNING vi gör färdigt d.v.s. kopplar in i ett hus SAMT att vi ska dimensionera stammen (huvudledningen) för alla boende i området. Länsstyrelsen VILL naturligtvis att vi installerar hos alla men det är som sagt inget krav de ställer på föreningen. Denna konstruktion har kommit till för att föreningarna t.ex. inte ska behöva betala vilket markpris som helst.
Att dimensionera stammen för alla i området är små pengar i sammanhanget, gräva måste vi ju göra ändå. Det finns inga krav på var Stammen måste dras så det kan vara 10 km ifrån en fastighet som inte har fått fiber installerat.

Föreningens AMBITION har dock från dag ett varit att dra fiber till alla inom området som är intresserade.

Som tidigare meddelat har vi haft en dialog med ett mindre antal markägare där vi inte har kommit överens om markavtalet. Dialogen började i november och fram till dagens datum har vi inte kommit en enda millimeter.

Föreningens markavtal är från början framtaget av denna mindre grupp av markägare! Markavtalet är sedan justerat för att överensstämma med LRF:s regionalt framtagna avtal. Där åtar sig föreningen alla skyldigheter som är normalt i dessa sammanhang och som LRF har i sitt avtal.

Det vi inte har kunnat enas om med markägarna är priset per meter där föreningen drar fiberkabeln. Det finns ett genomsnitt av vad man betalde för mark under 2016 i Sverige. Jämfört med genomsnittet vill dessa markägare ha 800-900% mer betalt på 50 år och närmare 1700% för 100 år. Om föreningen skulle göra en förrättning genom lantmätaren skulle %-talet bli ännu större eftersom det normalt är lägre summor.

Av ovanstående anledningar kan vi konstatera att det är en fullkomligt meningslös dialog och att vi har kommit till vägens ände beträffande denna dialog.

Föreningen tycker detta är både sorgligt och tragiskt. Vi ser BARA förlorare nu i form av att 50 hushåll blir utan fiber, Föreningen kan inte genomföra sin ambition, Dåliga relationer och det kommer, som alltid i dylika situationer, finnas kvar som grogrund till icke positiva händelser många år framåt. Dessutom skulle åtminstone några markägare fått bort luftkablarna från sina marker.

Så konsekvensen av detta är att Föreningen säger nej till att installera fiber i de delar där vi inte kan skriva markavtal. Dessa fastigheter ligger i Uddevalla Kommun, öster om järnvägen.

Det blir ett 50-tal fastigheter som drabbas men sett ur synvinkeln att vi troligtvis är ca 1 300 medlemmar innan detta är slut är det inget som påverkar föreningen i någon utsträckning. Vi missar intäkter på ca 1 miljon kr men samtidigt kan vi ju inte dra fiber till dessa fastigheter vilket skulle kosta storleksordningen lika mycket.

När vi har kommit så långt att vi vet exakt vilka fastigheter vi inte kommer åt kommer vi skicka ut ett brev till dessa och betala tillbaka eventuellt insatskapital till respektive medlem.

Med Vänliga Hälsningar
Kjell Tallberg

Kontaktinformation

Information 2017-03-12

Hej!
Vi är nu 1054 medlemmar.
Idag har alla medlemmar fått ett mail med bifogad medlemsförteckning och som vanligt är listan sorterad efter TRAKT dvs förhoppningsvis är det området där ni har er fastighet.

Aktuell projektstatus finns här samt att det nu finns en översiktskarta här.
Vid varje månadsskifte gör vi en ny uppdatering om var vi gräver. Detta blir grovt men ni kan själva se i stora drag när grävmaskinen är i närheten av ert hus.

Protokollet från stämman finns på här på hemsidan.

Nästa helg kommer jag skicka ut en lista på alla områdesansvariga så ni kan ha en dialog med dem.

VIKTIGT: När föreningen gräver på er tomt kan vi inte spendera en massa tid på tomten som faktureras föreningens plånbok. Det måste vara effektivt och gå snabbt. Tror ni att ni har en tomslang och vill använda den har ni två möjligheter: Antingen tar ni en spade och gräver fram ändarna själva eller också får ni själva betala för att grävmaskinen ska söka.
Om ni vill gräva runt huset i spiralform är det OK men ni får betala för den extra tid vi lägger ner. Grävmaskinisten har ingen beslutanderätt för föreningens när det gäller dessa ärenden. Han fakturerar föreningen varje minut grävmaskin är på er tomt oavsett om föreningen eller fastighetsägaren ska betala.

Föreningen betalar en dragning till närmaste husvägg och arbete utöver detta måste var och en betala. Bra om ni i god tid tänker igenom hur ni vill att vi ska gå fram på er tomt och pratar med områdesansvarig eller Jonny Stolt.

Med Vänliga Hälsningar
Kjell Tallberg