Erbjudande från Telia

Vissa medlemmar har fått ett erbjudande i brevlådan från Telia om att de vill dra fiber på landsbygden.
Det är ju så att nu kan ett privat företag t.ex. Telia bygga detta och t.o.m. få bidrag vilket inte var möjligt tidigare. Tidigare var det så att 2 aktörer inte kunde få bidrag för samma område men det verkar ha ändrat sig.

Men det viktiga är givetvis frågan om man nu ska välja Telia istället? Svaret är Nej!

De som har skrivit på avtalet med föreningen, vilket är nästan alla, om att de vill ha fiber installerat, kan inte bryta avtalet som faktiskt gäller i 5 år. Skriver ni på för Telia också får ni två installationer som ska betalas.

Detta gör föreningen för att säkra ekonomin. Det finns en uppenbar risk att Telia tar alla bra områden och lämnar de dåliga områdena till oss.

Men lite information:
Jag läste om detta på deras hemsida och de har en rak och tydlig kommunikation vad det kostar att INSTALLERA fiber. Några andra kostnader fanns inte att läsa om. Där kan jag se att Föreningens Fiberinstallation inte kommer att bli dyrare än Telias.
Det kommer inte vara någon skillnad i UTBUDET mellan vad Telia kan erbjuda och vad Föreningen kommer att erbjuda i form av tjänster eller TV-program.

Vad är då skillnaden?
Det viktiga för de flesta är kostnaden. Men installationen av fiber är ju inte bara det som faktiskt kostar något under tex. 5 år, månadskostnaden blir ganska fort den större delen i detta. I månadskostnaden lägger jag alla kostnader, inklusive nätavgifter, förutom installation av fiber. Bara mitt bredband hemma idag kostar 409 kr per månad. Det är inte så långt från 5 000 kr per år och 25 000 kr för 5 år.
Vi håller på med en upphandling för det som kallas kommunikationsoperatör dvs. de som vi ska köpa tjänster ifrån typ Internetuppkoppling, TV…. så vi har en del information i ämnet.
Jag vågar påstå att den som väljer Internetuppkoppling, ett grundutbud på TV samt telefon kommer att betala betydligt mer till Telia i månadsavgift än vad ni kommer att betala om ni väljer fiber genom föreningen(samma tjänster).
Det är nämligen så att om ni tar Telia förhandlar var och en själv om vilket pris varje tjänst kostar, det vill säga det blir ingen förhandling eftersom ni måste betala vad Telia vill ha.
Föreningen förhandlar för alla medlemmar samtidigt vilket gör att det faktiskt blir en förhandling och vi får ett betydligt bättre pris.

Med Vänliga Hälsningar
Kjell Tallberg

Information 2017-06-06

Lite information om läget i föreningen.
Vi är 1097 medlemmar idag. Som bilaga (i mail från Kjell 2017-06-06) ser ni vilka som finns med i registret för att få fiber. De som inte finns med i bilagorna är inte anmälda. En bilaga är sorterad efter trakt(Medlemmar 2017-06-06 trakt) där huset står, den andra bilagan är sorterad efter namn på medlemmen (Medlemmar 2017-06-06 namn). Hittar ni inte era grannar bör ni påpeka det för dem så fort som möjligt.

Föreningen har glädjande nog blivit överens med den grupp markägare som vi inte har haft något markintrångs-avtal med och där vi trodde att vi inte skulle komma igenom. Starkt av gruppen att komma tillbaka med kreativa förslag som föreningen kan acceptera. En enig styrelse har sagt ja till nya markintrångsavtalet.

Enligt allt vi vet idag kan vi därmed förse alla med fiber.

Föreningen har hela tiden sagt att alla markägare behandlas lika och får samma villkor. Det gäller fortfarande och även fortsättningsvis. Det nya markintrångsavtalet gäller för alla oavsett om man har skrivit på det gamla avtalet eller inte.
I och med detta anser vi i styrelsen att tillräckligt många har tyckt till om avtalet och vi stänger därmed dörren för nya förändringar i markintrångs-avtalet.

Vi gräver just nu i Grötån och går vidare till Hällesdalen efter det. Vi hoppas få in en grävmaskin till som gör klart etapp 1(östra delen av Uddevalla Kommun) efter semestern. Vår plan är att Uddevalla Kommun skall vara färdiggrävt innan årsskiftet. Vi börjar under hösten att blåsa i fiber i dessa nedgrävda slangar.

I etapp 3(Ödsmål med stora omgivningar) jobbas det hårt för att planera hela dragningen i detalj. Ett gäng områdesansvariga jobbar tillsammans med Jonny för att planera området. Därmed hoppas vi ligga en stund före grävmaskinerna som förhoppningsvis blir flera stycken i det området under 2018.

Grovplanen är att 2018 skall etapp 3 grävas klart. Etapp 4(Ucklum med stora omgivningar samt upp mot Svenshögen) skall planeras under 2018 och grävas under 2019.
Någon gång under första kvartalet 2018 beräknar vi att tillhandahålla tjänster i fiberkabeln till medlemmar i Uddevalla Kommun. Just nu ligger upphandlingen ute för Kommunikationsoperatör som är den som skall förse oss med tjänster typ TV och andra roligheter.

Kostnadsmässigt ligger vi på den planerade nivån så här långt i projektet.

Den enda orosmolnet som vi ser just nu är tiden. Vi skall vara klara december 2019 och för att vara det måste takten ökas ordentligt. Fyrstads El som har totalentreprenaden har uppdraget att finna fler grävmaskiner.

I och med att vi nu kan tillhandahålla fiber till alla anser jag att det inte är OK att inte betala in avgifterna. Det är en hel del som inte har betalt och dessa måste fundera på om de vill ha fiber eller ej. Vi närmar oss en punkt där föreningen säger att den som inte betalar blir avregistrerad och får ingen fiber. Alla ska ha betalt 200 kr i år samt de första 5000 kr som insatskapital som fakturerades under senare delen av 2016. De som inte har betalt in detta kan ganska snart befinna sig i den tråkiga situationen som innebär att det inte blir någon fiber.

Med Vänliga Hälsningar
Kjell Tallberg