Inbjudan informationsträff i Ödsmål och Ucklum

Fräkne fiberförening inbjuder till en träff, framförallt de som bor i Stenungsunds kommun, för att informera om läget.
Vi kommer att pratat om:

  • Var är vi i grävningen?
  • När börjar vi gräva i Stenungsunds kommun?
  • Situationen med det erbjudande som har gått ut från Telia
  • Övriga frågor

Plats och tid:
Ödsmåls Bygdegård den 10 juli klockan 18.00
Ucklumgården den 11 juli klockan 18.00

Med Vänliga Hälsningar
Kjell Tallberg