Information om delbetalningar

Vi får många undringar varför delbetalning 2 och 3 kommer så nära varandra. Det är av flera anledningar men vi har beslutat att vi måste få in pengarna snabbare. Så när vi börjar gräva i området skickar vi en faktura och sedan skickar vi ganska snart nästa faktura också.

Detta beror på att likviditeten sjunker. Vi har inte fått några bidrag utbetalt ännu. Bidragen så här långt borde vara runt 4 miljoner kr. Dessa pengar ligger vi ute med. Vårt enda sätt att driva detta vidare till bidragen kommer, är att ta in mer pengar från medlemmarna.

Det är INTE så att detta kostar mer pengar än vad vi har räknat med men vi hade räknat med att det skulle ha kommit en del bidragspengar redan för ett tag sedan.

Vi kan inte dra ner på takten för skickar vi hem en grävmaskin ser vi inte röken av den innan högkonjunkturen är över så vi måste hålla de maskiner vi har igång.

Jag hoppas att ni förstår att vi har valt den enda vägen som gör att detta projekt blir klart i tid.

Kjell Tallberg