INFORMATION 2017-12-31

Gott Nytt ÅR!!!!!!

Föreningen har gjort en upphandling och skrivit avtal med Zitius som därmed blir vår tjänsteleverantör(KO) närmaste åren. Zitius är ett dotterbolag till Telia.
Zitius kommer att hålla oss med Internetuppkoppling, TV och Telefon, allt genom fiberkabeln. Föreningen har förhandlat sig till ett paket som vi medlemmar kan välja om vi önskar. Antingen väljer man det paketet(som är fördelaktigt ekonomiskt) eller också väljer man helt fritt vad man vill ha på Zitius hemsida(och får då betala enligt Zitius prislista).

Deras utbud kan ni se via denna länk https://zmarket.se/privat/paket.
Om ni klickar på respektive Ikon eller logga till vänster i bilden får ni lite mer information.

Vi har förhandlat oss till ETT paket av utbud som inte nödvändigtvis är samma sak som de paket ni kan läsa om på deras hemsida. Framförallt har vi ett bättre pris. Mer om detta kommer senare men generellt får vi 10-15 kanaler där de vanligaste kanalerna ingår samt Internetuppkoppling och den fasta delen av telefon.

Det är många som hör av sig och funderar på när de får fiber inkopplat. Vi kopplar in fiber etappvist. Etapp 1 och 2 får fungerande fiber i maj 2018. Det är då Uddevalla Kommun + Hällesdalen med omnejd samt en del på gränsen mellan Stenungsund kommun och Uddevalla kommun.
Nästa etapp är etapp 3 som vi slarvigt kallar Ödsmål. Det är allt väster om sjön Stora Hällungen, Från Uddevalla Kommun gräns ner till Ribbetegen, Järnblästen och Lasshammar. Jag har ingen inkopplingsplan där ännu.

Vi gräver nu för att göra stammen runt sjön Stora Hällungen och gräver till de fastigheter som ligger nära stammen. När stammen är grävd går vi tillbaka och gräver ut till de fastigheter som ligger lite längre ifrån stammen. Stammen går söderut förbi Ödsmål och går norrut på andra sidan Stora Hällungen. Tanken är att knyta ihop den slingan med nätet i Uddevalla kommun öster om Svenshögen.

Vi ser att det tillkommer nya medlemmar i etapp 1 och 2. Det är ett problem att vi måste planera om nätet varje gång detta sker eftersom vi inte hade räknat med dessa tidigare. För dessa kostar det 5 000 kr extra + att vi tar det i sista hand i projektets slut. Ni som bor i Stenungssunds kommun, se till att era grannar är medvetna om detta. Hinner vi inte gräva till dessa eftersläntrare kan de bli utan fiber eller det måste grävas efter projektet är slut vilket betyder ett pris som ligger i storleksordningen 50 000 – 60 000 kr eller mer.

Vänliga Hälsningar
Kjell Tallberg

Information 2017-12-02

Vi gräver för fullt, normalt med 4 men ibland även med 5 grävmaskiner. Vi är i slutskedet på etapp 1 och 2 dvs. Uddevalla Kommun samt Hällesdalen, Tegen samt Rödmyren och alla i de trakterna. Vi håller dessutom på att blåsa fiber i nedgrävda slangar.

Förutom ovanstående har vi under de sista månaderna fortsatt söderut mot Ödsmål. Tanken är att gräva och lägga ner stamfiber förbi Ödsmål, Ucklum och sedan norrut igen mot Svartehallen och Huveröd för att sedan knyta ihop detta med det vi redan har grävt. De fastigheter som ligger nära stammen grävs i samband med detta. När stammen är klar gräver vi till de övriga fastigheterna som ligger längre ifrån stammen.

Ekonomiskt ser det bra ut. Vi anser att vi kommer att klara detta på maximalt 20 000 kr per fastighet.

Som alla ni vet är detta vår förening som vi medlemmar äger. Vår förening driver ett projekt som kostar 30-40 miljoner kr. De enda pengar som finns att tillgå är de pengar som vi medlemmar har betalt in samt de bidrag som kommer så småningom. Föreningen har därmed inga pengar att göra något för och sedan ta betalt i efterhand. Detta till skillnad från andra Företag som kan använda sin tidigare intjänade kassa att gräva först och ta betalt i efterhand.

Föreningen driver detta projekt för att var och en ska få fiber dvs. vi gör detta för vår egen skull. Föreningen är ju inget externt företag som ska tjäna pengar på projektet. Om detta ska fungera måste det finnas regler och alla måste följa dem.

Nu är det så att en del tycker att de vill betala i efterhand och det är inte okey. Då blir det helt enkelt ingen fiber för dessa. Vi andra ska ju inte betala för att några vill betala i efterhand. Om alla gjorde så skulle vi få lägga ner projektet eftersom det inte skulle finnas några pengar.

Dessutom är det många som inte betalar fakturorna i tid. Vi har mer än 1 miljon kr i förfallna fakturor som medlemmar inte ha betalt in.

De som får jaga in dessa pengar är vi som gör detta ideellt utan betalning men också sådan som har betalt för att jaga. Vi andra, som sköter oss, får alltså betala för att vissa inte betalar i tid.

Jag har tröttnat på detta och från och med idag gäller följande: Föreningen kommer att ta ut påminnelseavgift på 200 kr på varje påminnelse som skickas ut. Dessutom kommer Föreningen ta ut ränta på 10 % under förseningsperioden.
För alla medlemmars bästa gäller: Betalar man inte så kan man heller inte få fiber.

Med Vänliga Hälsningar
Kjell Tallberg