Fakturering medlemsavgift

Under mars är det dags för fakturering av föreningsmedlemmars årliga medlemsavgift (200 kr). Fakturan skickas ut via epost från adressen: system@speedledger.se

En del har tidigare hört av sig att de inte sett något mail med faktura. Men i många fall har det hamnat i mappen skräppost eller liknande så det är viktigt att hålla koll även i sådana mappar (klicka här för exempel instruktion). Det är också mycket viktigt att anmäla ändring av kontaktuppgifter till föreningen!

Har du inte fått någon faktura under mars måste du kontakta föreningens administration på epost: sff.projektadm@gmail.com