Information från stämman

Följande beslutades på stämman idag:

Punkt 16a: På frågan om vi ska ta ett banklån eller om medlemmarna skall lägga in mer pengar beslutades att inga banklån skulle tas. Stämman beslutade också att styrelsen har mandat att ta in pengar upp till 20 000 kr av var och en av medlemmarna. Detta enligt både anslutningsavtalet och stadgarna.

Av denna anledning kommer föreningen fakturera upp till 20 000 kr/medlem enligt nedanstående plan:

VI HAR UNDER ÅRET BACKAT PÅ EN DEL SAKER
Orsaken är helt enkelt att vi har blivit klokare.

 • Vi vill undvika gräva på tomter om möjligt. Vi förstör för mycket
  och fastighetsägarna tycker att det inte blir bra.
 • Vi vill undvika gå i vägar, det blir i många fall problem som vi
  inte vill dra på oss. Därför försöker vi dra fram fibern i dikena
  istället.
 • Vi går bara närmaste vägen in till huset. Skall vi gräva till andra
  sidor av huset får var och en betala själv.
 • Föreningen ansvarar för att sätta den grå lådan utanpå huset.
  Därefter är det Zitius som sköter installationen i huset. Men de
  vill inte ansvara för borrningen i huset. Föreningen borde heller
  inte borra i husen på grund av framtida problem med
  fastighetsägaren.
 • Vi vill starta upp Noderna så vi löpande kan lysa upp mindre
  områden. Betyder att vi först prioriterar stammen och de som
  bor en bit från stammen kommer att få fiber senare

Kjell Tallberg

Information och instruktion inför driftsättning av fibernätet

Vi vill organisera kontakterna och problemanmälningar på ett bättre sätt. Det har blivit för många som pratar med olika intressenter och därmed har föreningen ingen koll på det som borde följas upp eller prioriteras.

Ni skall aldrig ta direktkontakt med våra Entreprenörer eller leverantörer!

Frågor, synpunkter och problem måste kanaliseras genom föreningen. På sätt kan föreningen lösa problem och förbättra det som inte fungerar.

Struktur

 • Det är Fyrstad som är vår totalentreprenör av att bygga nätet. De ansvarar för grävning och byggande av ett fysiskt fibernät. All kommunikation grävning och byggandet av nät tas direkt med föreningen.
 • Zitius är vår kommunikationsoperatör d.v.s. de skall leverera de utrustningar som behövs i nätet som tex. ger access ut på internet. De ansvarar också för att den vita boxen (media konverter) installeras i er fastigheten. Trots att de ansvarar för den installationen måste kommunikation runt det ske genom föreningen.
  • Till den installationen ingår max 5m kabel från fasadboxen (den grå lådan på utsidan av huset) till där ni skall ha er media konverter. Behöver ni längre kablage måste ni bekosta detta. Om ni väljer att utföra detta själv ska ni lämna ca 200 mm kabel i var ända.
  • Ni får INTE öppna fasadbox och koppla in kabeln själva. Det skall utföras av Zitius. Glasfiber är känslig för minsta ”fysisk” påverkan och går av omgående om ni böjer den för mycket eller använder milt våld.
  • Om ni behöver längre kabel hör ni av er till föreningen så ordnar vi det åt er.
  • Zitius använder sig av en underentreprenör, NSI, för att installera media konverter. När de bokar en tid med er måste ni uppge om det ska användas en längre kabel och om ni har den kabeln hos er när NSI kommer. De har bara 40 minuter på sig hos er, arbete utöver det måste ni själva bekosta. Det koordineras via föreningen.
  • Tjänsterna, inklusive Gruppavtalet med Telia, beräknas komma igång sista veckan i Juni. Om ni stoppar in kabeln från PC:n i mediakonvertern och inte kommer fram till Zitius hemsida idag finns det risk att er förbindelse inte går igång förrän efter semestern. Hör av er till sff.projektadm@gmail.com så får ni besked.
 • Föreningen har dessutom ett avtal med Telia som levererar tjänsten gruppavtal. För att kunna starta upp Teliaboxen(och kunna börja använda tjänsten Gruppavtal) första gången behöver ni Koder och Instruktioner vilket Telia skickar ut. Detta kommer i ett mail från Telia eller vanligt brev hem till er under nästa vecka, innan månadsskiftet. Om ni inte lyckas få igång Teliaboxen har ni också tillgång till telefonsupport via Telia.
 • Ni som inte väljer gruppavtal kan gå in och välja fritt på Zitius tjänsteportal Z-Market så fort ni kan koppla upp er mot www.zmarket.se. Ni väljer först vem som skall leverera tjänsten bredband till er. Det finns ett antal att välja mellan. Priserna ser ni också där. När ni har valt bredbandsleverantör kan ni välja vilka andra tjänster ni vill ha t.ex. TV-kanaler.
 • Om ni får problem med era tjänster t.ex. att inte internetuppkopplingen fungerar felanmäler ni det till den som ni har beställt tjänsten från. Det betyder att har ni tagit bredband från Bredbandsbolaget hör ni av er till dem och har ni det genom Telia kontaktar ni dem.

Er leverantör är Fiberföreningen, så alla frågor, funderingar eller eventuella reklamationer skall kanaliseras via föreningen förutom ovanstående. Administrativa frågor, medlemsfrågor, fakturafrågor, avtalsfrågor, ändringar i medlemsregister kanaliseras via:

Södra Fräkne Fiberförening sff.projektadm@gmail.com

Övriga frågor, tekniska frågor, tidplaner, synpunkter på utförande av installationer i projektet kanaliseras till vår projektledare:

Jonny Stolth, jonny.stolth@hifab.se mobil 070-353 66 39.

Det kan finnas några av er som inte kommer igång, hör ni av er till oss omgående, kan vara någon enstaka som ”slunkit med” som inte varit klart i nätet.

Ordförande Södra Fräkne Fiberförening
Kjell Tallberg

Information 2018-06-10

Vi har passerat en milstolpe i fiberprojektet!
Under fredagen startade vi kontakten med yttervärlden. Vi har 288 stycken fastigheter (inklusive sekundära byggnader) som därmed teoretiskt ska kunna få kontakt med yttervärlden.

Vi har inte hunnit kontrollera hur många av dessa som faktiskt fungerar ute hos medlemmen. Vi såg att ett antal fick kontakt direkt med yttervärlden, antagligen sådana som t.ex. hade en pc som de var kopplat på den vita boxen som är installerad i fastigheten.

Av dessa 288 fastigheter är det några fastigheter som ännu inte kan koppla upp sig beroende bl.a. på att den vita boxen inte är installerad ännu men det ska göras /utföras under juni.

Etapp 1 och 2 består av 471 fastigheter + 75 sekundära(dvs. vill ha förbindelse med minst två byggnader till på samma fastighet).

Av dessa 471 fastigheter finns det några där inkopplingen dröjer:
· Södra Korsviken kan inte kopplas in förrän konflikten mellan boende och markägaren är löst.
· Röds höjd Nedre med adress 103-114 har en befintlig kanalisation i området som vi vill utnyttja. Vi har försökt dra ut de gamla kablar som finns i denna kanalisation men inte lyckats. Vi ska göra ett nytt försök i Juni. Får vi inte ut de gamla kablarna måste vi gräva vilket då sker efter semestern.
· I Rödmyren och Backelund finns det ett antal som är beroende på samförläggning av vatten och avlopp i detta område. Samförläggningen beräknad vara klar under september månad.

Övriga områden inom etapp 1 och 2 som ännu inte är klara men som vi jobbar på just nu är:

· Åsen gård och de närmsta fastigheter runt gården
· Skafteröd
· Klev
· Del av Gunneröd
· Tön
· Brattefors
· Oskarsberg
· Holmen/kvatroneröd
· Skröperöd 302 o 310
· Rinnela
· Husebacken
· Gullborga
· Backamo
· Sträckan Åsen-Grinneröds Backa utefter gamla E6

Det är en blandning av olika åtgärder som skall göras med fiber till dessa fastigheter: Till vissa är det väldigt litet jobb som återstår, andra har inte grävningen skett ännu.

Vi kommer att hinna en hel del av dessa områden men inte alla innan semestern. Vi tror att cirka 380 fastigheter kommer att ha fungerande fiber vid månadsskiftet juni/juli.

De som har tecknat Telia Gruppavtal kommer att få ytterligare en box till som ni ska koppla in i den vita som redan sitter där. Den boxen har inte kommit ännu, vi går ut med information när den kan hämtas. Ni som har tecknat Telia Gruppavtal ska inte gå ut på nätet och försöka få igång Gruppavtalet. När ni har boxen som saknas kopplas detta in av sig själv.

Vänliga Hälsningar
Kjell Tallberg