Information och instruktion inför driftsättning av fibernätet

Vi vill organisera kontakterna och problemanmälningar på ett bättre sätt. Det har blivit för många som pratar med olika intressenter och därmed har föreningen ingen koll på det som borde följas upp eller prioriteras.

Ni skall aldrig ta direktkontakt med våra Entreprenörer eller leverantörer!

Frågor, synpunkter och problem måste kanaliseras genom föreningen. På sätt kan föreningen lösa problem och förbättra det som inte fungerar.

Struktur

 • Det är Fyrstad som är vår totalentreprenör av att bygga nätet. De ansvarar för grävning och byggande av ett fysiskt fibernät. All kommunikation grävning och byggandet av nät tas direkt med föreningen.
 • Zitius är vår kommunikationsoperatör d.v.s. de skall leverera de utrustningar som behövs i nätet som tex. ger access ut på internet. De ansvarar också för att den vita boxen (media konverter) installeras i er fastigheten. Trots att de ansvarar för den installationen måste kommunikation runt det ske genom föreningen.
  • Till den installationen ingår max 5m kabel från fasadboxen (den grå lådan på utsidan av huset) till där ni skall ha er media konverter. Behöver ni längre kablage måste ni bekosta detta. Om ni väljer att utföra detta själv ska ni lämna ca 200 mm kabel i var ända.
  • Ni får INTE öppna fasadbox och koppla in kabeln själva. Det skall utföras av Zitius. Glasfiber är känslig för minsta ”fysisk” påverkan och går av omgående om ni böjer den för mycket eller använder milt våld.
  • Om ni behöver längre kabel hör ni av er till föreningen så ordnar vi det åt er.
  • Zitius använder sig av en underentreprenör, NSI, för att installera media konverter. När de bokar en tid med er måste ni uppge om det ska användas en längre kabel och om ni har den kabeln hos er när NSI kommer. De har bara 40 minuter på sig hos er, arbete utöver det måste ni själva bekosta. Det koordineras via föreningen.
  • Tjänsterna, inklusive Gruppavtalet med Telia, beräknas komma igång sista veckan i Juni. Om ni stoppar in kabeln från PC:n i mediakonvertern och inte kommer fram till Zitius hemsida idag finns det risk att er förbindelse inte går igång förrän efter semestern. Hör av er till sff.projektadm@gmail.com så får ni besked.
 • Föreningen har dessutom ett avtal med Telia som levererar tjänsten gruppavtal. För att kunna starta upp Teliaboxen(och kunna börja använda tjänsten Gruppavtal) första gången behöver ni Koder och Instruktioner vilket Telia skickar ut. Detta kommer i ett mail från Telia eller vanligt brev hem till er under nästa vecka, innan månadsskiftet. Om ni inte lyckas få igång Teliaboxen har ni också tillgång till telefonsupport via Telia.
 • Ni som inte väljer gruppavtal kan gå in och välja fritt på Zitius tjänsteportal Z-Market så fort ni kan koppla upp er mot www.zmarket.se. Ni väljer först vem som skall leverera tjänsten bredband till er. Det finns ett antal att välja mellan. Priserna ser ni också där. När ni har valt bredbandsleverantör kan ni välja vilka andra tjänster ni vill ha t.ex. TV-kanaler.
 • Om ni får problem med era tjänster t.ex. att inte internetuppkopplingen fungerar felanmäler ni det till den som ni har beställt tjänsten från. Det betyder att har ni tagit bredband från Bredbandsbolaget hör ni av er till dem och har ni det genom Telia kontaktar ni dem.

Er leverantör är Fiberföreningen, så alla frågor, funderingar eller eventuella reklamationer skall kanaliseras via föreningen förutom ovanstående. Administrativa frågor, medlemsfrågor, fakturafrågor, avtalsfrågor, ändringar i medlemsregister kanaliseras via:

Södra Fräkne Fiberförening sff.projektadm@gmail.com

Övriga frågor, tekniska frågor, tidplaner, synpunkter på utförande av installationer i projektet kanaliseras till vår projektledare:

Jonny Stolth, jonny.stolth@hifab.se mobil 070-353 66 39.

Det kan finnas några av er som inte kommer igång, hör ni av er till oss omgående, kan vara någon enstaka som ”slunkit med” som inte varit klart i nätet.

Ordförande Södra Fräkne Fiberförening
Kjell Tallberg