Extrastämman 4/9-2019

Extrastämman var välbesökt igår!
Stämman skulle ta beslut om alla medlemmar ska skjuta till extra kapital.
Resultatet blev:  
591 röstade lades på styrelsens förslag att höja insatsen med 5000 kr för primär anslutning och 1250 kr för sekundär anslutning.
15 röster var emot styrelsens förslag.
Det betyder att medlemmarna röstade på styrelsens förslag att höja insatskapitalet.
Protokoll kommer så snart det är justerat.

Tack för ett bra möte

Styrelsen