Omorganisation av Föreningen, juli 2020

Styrelsen har beslutat organisera föreningen och arbetet i förening på ett annat sätt.

Från och med 2020-07-01 tillsätts en VD för föreningen.

Orsaken till att det blir en tjänst med titeln VD är ansvarsfrågan. En VD ska få eller inte få ansvarsfrihet varje år av stämman precis som styrelsen. Det följer dessutom formellt med båda ansvar och befogenheter för den som innehar tjänsten.

Denna väg har styrelsen valt för att stämman varje år ska kunna rösta om hur stämman tycker att föreningen sköts direkt riktat till alla som driver verksamheten.

I och med detta kommer inte styrelsen vara involverad i operativa frågor. VD bereder frågor och informerar styrelsen för vilka beslut som bör tas.

Styrelsen ser en kraftig utveckling av föreningen. Projektet kommer att förlängas i två år och styrelsen menar att möjligheten finns för att medlemsantalet kommer att närma sig 3 000 inom en 5-års period.

Styrelsen har tillsatt Kjell Tallberg som VD.

Ljungskile 2020-06-27