Extra månadsbetalning

Nedan skickades även ut som mail till alla medlemmar 2022-02-21:

Förra året gjorde Telia två ändringar i hur de fakturerar. En av ändringarna gjorde att föreningen hamnade i otakt med Telias fakturering.

När vi medlemmar betalar fakturan för januari, februari och mars betalar föreningen för februari, mars och april till Telia. Redan i oktober betalade föreningen Telias faktura för januari. Detta gör att föreningen hela tiden har betalt en månadsfaktura extra jämfört med vad föreningen i sin tur har fakturerat medlemmarna.

Detta är flera hundra tusen kr för föreningen så det inverkar på föreningens likviditet.

Därför måste föreningen fakturera så att vi kommer i samma fas som Telias fakturor.

Föreningen kommer därför fakturera en extra månadsavgift som ska betalas i slutet mars. För de som har gruppavtal blir det då 249 (eller 399 kr om ni har stora TV-paketet) + 100 kr i serviceavgift. För den som inte har något gruppavtal blir det bara 100 kr.

Därefter kommer vi fakturera 3 månader i april, med förfallodag slutet april, för perioden maj, juni och juli.