VIKTIGT: PLANERAT DRIFTAVBROTT

Telia har meddelat oss att de måste bryta förbindelsen under några timmar tisdagen den 8 december 2020, klockan 09.00-12.00.
Observera att under denna tid kan uppkopplingen komma tillbaka och sedan försvinna igen.

Alla varumärken inom Telia koncernen kommer att utgå från en gemensam teknisk plattform. Detta medför både mer enkelhet mellan parter till förbättrad drift och övervakning. Det är en sorts framtidssäkring från Telias sida.

Skulle problem med tjänst uppstå efter systembytet skall ni ringa er tjänsteleverantör, de som har Telia ringer 020- 202070.

Eftersom vi alla blir drabbade kommer givetvis föreningen följa detta noga den dagen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Fräkne Fiber

Extra stämma i Corona-tider

Styrelsen har lovat bjuda in till en extra stämma för att bland annat diskutera nya stadgar. Vi ville att all skulle få möjlighet att säga sitt om tex. nya stadgar. Löftet gjordes när vi trodde att detta med Corona skulle lätta upp under hösten.

Frågan är om vi kan genomföra en stämma utan påtaglig risk eller att de flesta uteblir på grund av risken?
Detta diskuteras i alla föreningar och har olika dimensioner genom hela landet. Vi är alla överens om att vi har en extraordinär situation att hantera och att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Samtidigt är vi egen juridisk person, varmed följer att vi tar egna beslut och ansvarar fullt ut för det. Vi har ju den situationen att vi inte är tvingade att kalla till en extra stämma.

Vi är säkert också överens om att liv och hälsa är det som går före att genomföra på förhand beslutade aktiviteter, oavsett om dessa är sprungna ur ett stadgeperspektiv eller är beslutade av vår organisation.

Vi kan ytterligare lägga till att vi har många medlemmar, som i den rådande
pandemin, befinner sig i direkta riskgrupper. Dessutom vet vi också att även utanför dessa grupper är det flera som både blivit smittade och t.o.m. avlidit. M.a.o. har vi med en mycket allvarlig och smittsam sjukdom att göra. Det är vi alla överens om!

En stämma går att genomföra digitalt men det kostar pengar när vi är så många. Minimisumman skulle bli 80 000 kr för att genomföra denna stämma.

Frågan är hur vi skall hantera det hela, med balanserade risker och att alla kommer till tals?

Styrelsen anser att vi inte kan hantera detta på ett bra sätt och att riskerna blir för stora. Vi menar därför att vi inte ska genomföra en extra stämma på grund av rådande situation i landet. Vi får helt enkelt vänta till nästa ordinarie stämma och hoppas att situationen är bättre då.

Det som dåligt är att vi, med detta beslut, inte kan välja in suppleanter förrän nästa ordinarie stämma men tyvärr måste det bli så. Styrelsen kommer att ta kontakt med suppleanterna som har visat intresse och prata med dessa eftersom vi är angelägna om att kunna välja in dem till våren. Vi har ju idag en liten styrelse på 4 personer och vi behöver därför även få in fler ordinarie i styrelsen.

Med hopp om förståelse

2020-10-01
Styrelsen Södra Fräkne Fiberförening