Fastighetsöverlåtelse

Dokument

Ägarbyte
När medlem ska överlåta en ansluten fastighet ska denne, om möjligt, även överlåta sin andel i föreningen. Därefter ska förvärvaren ansöka om medlemskap i föreningen, om detta beviljas inträda som medlem i överlåtarens ställe.Om medlemmens andel i föreningen inte överlåts i samband med att fastigheten avyttras, eller om den överlåtits men förvärvaren inte ansöker om respektive inte beviljas medlemskap kommer medlemskapet att upphöra i enlighet med stadgarna. Föreningen äger i detta fall rätt att stänga av fastigheten från ledningsnätet.
Dessa villkor gäller i tillämpliga delar även när ägandet av fastigheten övergår till annan på grund av bodelning, arv eller testamente.

Ni anmäler flytt/ändring till Södra Fräkne Fiberförening administration på mail: medlemsservice@frakne.se
Telefon 0707 97 14 99