Frågor och svar

Sidan är under uppdatering och fylls på efter hand!
Kontakta föreningen om du har någon fråga du vill ha svar på.

Kategorier

Problem och felanmälan

Fråga: Jag har problem med minsta tjänster. Hur felanmäler jag?
Svar: klicka här för att komma till sidan för Problem och felanmälan.

Flytt och överlåtelse

Fråga: Jag ska flytta från fastigheten där jag har fiberavtal, hur ska jag göra?
Svar: Viktig information hur överlåtelse ska ske finns på den här sidan.

Rykten och missförstånd

Ibland blir det en del rykten och missförstånd. Dessa kan i flera fall vara befogade på grund av otydlighet i information eller att inte frågorna ställs till rätt personer. Under denna kategori samlar vi sådant som passar in kring detta.

Påstående: Man behöver ingen fiberanslutning. Trådlösa uppkopplingar över mobilnätet som 4G och 5G kommer ersätta fiber.
Svar: Som tekniken fungerar idag är det inte en lösning att använda trådlösa anslutningar via mobilnätet. Snarare som ett komplement om det behovet finns. Men inte om man vill ha en stabil uppkoppling i hemmet med hög kapacitet som klarar erbjudna tjänster i dagsläget samt i framtiden. Ju fler som ansluter sig mot en mast i mobilnätet desto sämre blir täckningen och kapaciteten. Kapaciteten går upp och ner. Det finns mycket att läsa om detta på Internet. Klicka här för att läsa en artikel om 5G på NyTeknik.

Påstående: Satellit och parabol-TV är bättre än att ha TV via fiber.
Svar: Nej långt ifrån. Med fiberanslutning har du möjlighet att se på innehåll ”on demand” som det kallas eller på svenska ”på begäran”. D.v.s. titta på filmer, serier och annat när du själv vill. Samt självklart också kanaler som sänder live på traditionellt vis. Med fiber finns det också möjlighet att få bättre bild med de nya generationerna av HD-sändningar och TV-apparater som finns och utvecklas i snabb hastighet. Många TV-apparater som säljs idag kan också kopplas upp mot Internet via fibern och använda TV/Film appar som Netflix, Viaplay, SVTplay m.m. i hög kvalité.

Grävning och installation

Fråga: Om man vill gräva själv inom egen tomt, finns det några instruktioner?
Svar: Ja, instruktion finns på dokument-sidan.

Utbud, innehåll och tjänster

Fråga: Vad blir utbudet av TV-kanaler?
Svar: Vi har ett gruppavtal med Telia, men man kan välja tjänsteleverantörer fritt på https://zmarket.se/
Det brukar alltid ingå ett grundutbud med de vanliga kanalerna som SVT mfl.
Se vårt gruppavtal med Telia:  Tjänsteavtal

Fråga: Kan jag ha kvar min nuvarande operatör/leverantör?
Svar: Förmodligen inte om det inte är så att någon av tjänsteleverantörerna är din nuvarande leverantör.

Utrustning inomhus

Fråga: Kommer min gamla utrustning fungera (telefon, router m.m.)?
Svar:Det beror på val av tjänsteleverantör. Men vanliga telefoner går i de flesta fall att koppla in. Gäller också routrar (ej ADSL-modem).
Väljer man Trippelavtal med Telia kan man direktansluta gamla telefoner, datorer via WiFi och via kabel.

Fråga: Hur ändrar jag inställningar på min router och vad betyder lamporna?
Svar: För router som ingår i Telias Trippelpaket finns en instruktion/guide på Telias hemsida: https://www.telia.se/privat/support/wifi-router

Avgifter och abonnemangskostnader

Fråga: Vilka avgifter finns?

Se prislista

Medlemsavgift
För att vara med i kommande utbyggnad av fibernät krävs det att man är medlem.
Medlemsavgift 400 KR (årsavgift) betalas per medlem (personnummer för privatperson och organisationsnummer för företag) även om medlem äger flera fastigheter.
Att bli medlem i föreningen betyder inte att du binder dig vid att teckna avtal om fiber.

Anslutningsinsats
Föreningen har beslutat att anslutningsinsatsen inte får överstiga 25 000 KR per fastighet. ( Kan ändras om ekonomin kräver det) För fler anslutningar inom samma fastighet se nedan.

Anslutningsavgift för flera byggnader på fastigheten
Anslutningsavgift betalas per fiberanslutning och fastighet.
Exempelvis om man har två hus på två olika fastigheter så blir det två anslutningar.
Är det två eller fler anslutningar inom samma fastighet blir det 7812 kr inkl moms per tillkommande extra anslutning.

Anslutningsavgift lägenheter
Fastighet med flera lägenheter kommer också få betala per fiberanslutning. Exakt hur modellen för detta kommer bli är inte klart än. Det kommer finnas en rabatterad modell som beslutas på kommande föreningsstämma.

Anslutningsavgift företag
Företag får samma anslutningsavgift som privata fastighetsägare. Har företaget högre krav än föreningens “standard upplägg” kan det bli en högre kostnad. Detta tas i samråd med styrelsen.

Fråga: Vad blir anslutningskostnaden om man ansluter sig senare?
Svar: Men det vi vet är att det kommer bli dyrare att ansluta sig senare. Främst p.g.a. att man då inte får något bidrag från staten.
Föreningen offererar ny anslutning.

Fråga: Vad kommer den löpande kostnaden bli och vad ingår?
Svar: Det vanligaste är ett grundpaket med bredband, telefoni och TV.
Kostnaden för detta är 249 kr/mån om man väljer vårt gruppavtal.
Därutöver kommer en nätavgift på 80 kr/mån som ska täcka administration och service av nätet.
När alla medlemmar är anslutna kommer vi lägga på extra avgift för avskrivning av nätet enligt skatteregler.

Om man tittar på andra fiberföreningar så kan månatlig kostnad uppskattas till 350-400 kr/månad. Där ingår Tv (grundutbud 9-20 kanaler)+Telefoni (ej minutkostnaden) + ordentligt bredband samt en nätavgift (underhållskostnaden/drift).

Övrigt

Saknar du svar på någon fråga du har? Kontakta oss!