Om föreningen

Södra Fräkne Fiberförening

Ekonomisk förening
Organisationsnummer: 769626-4691
Bankgiro: 191-0546

GDPR / Dataskyddsförordningen

Hantering av personuppgifter enligt GDPR

Stadgar

Klicka här för att läsa aktuell version av stadgar.

Styrelsen

Kjell Tallberg – ordförande
E-post: kjell.tallberg@telia.com Tel: 0735 15 34 66
Stig Grundberg – sekreterare
E-post: stig.grundberg@gmail.com Tel: 0735 30 44 80

Vakant – styrelseledamot
Vakant – styrelseledamot
E-post: x
Pelle Thorson – styrelseledamot
E-post: pelle.thorson@frakne.se
Arne Olsson – styrelseledamot
E-post: arne-olsson@telia.com Tel: 0702 57 46 82
 kassör
Vakant

Styrelsesuppleanter

Per-Olof Olsson
E-post:
peo.sollid@telia.com Tel: 0707 88 37 08
Mikael Söderberg
E-post: mikael.soderberg@frakne.se
Anders Thorén
E-post: anders.thoren@frakne.se

Intern revisor

Vakant

Valberedning

Tomas Olsson, Ödsmål
Martin Theen