Om föreningen

Södra Fräkne Fiberförening

Ekonomisk förening
Organisationsnummer: 769626-4691
Bankgiro: 191-0546

GDPR / Dataskyddsförordningen

Hantering av personuppgifter enligt GDPR

Stadgar

Klicka här för att läsa aktuell version av stadgar.

Styrelsen

Kjell Tallberg – ordförande
E-post: kjell.tallberg@telia.com Tel: 0735 15 34 66
Stig Grundberg – sekreterare
E-post: stig.grundberg@gmail.com Tel: 0735 30 44 80
Per-Olof Olsson – kassör
E-post: peo.sollid@telia.com Tel: 0707 88 37 08
Martin Rybeck – styrelseledamot
E-post: martin@rmcab.se Tel: 0736 63 67 77
Mille Niklasson – styrelseledamot
E-post: milleniklasson@gmail.com Tel: 0703 55 22 29
Pelle Thorson – styrelseledamot
E-post: pelle.thorson@frakne.se
Arne Olsson – styrelseledamot
E-post: arne-olsson@telia.com Tel: 0702 57 46 82

Styrelsesuppleanter

Anette Swahn – redaktör nyhetsbrev och information
E-post: anette.swahn@frakne.se
Per Thomas Akervall
E-post: thomas.akervall@gmail.com

Intern revisor

Lennart Bornhall
E-post: lbornhall@gmail.com Tel: 0706 77 57 78

Valberedning

Tomas Olsson, Ödsmål
Martin Theen
Jonny Stolth