Information till Er som bor inom etapp 1 och 2

Som ni vet har vi driftsatt ett gäng fastigheter inom etapp 1 och 2 och det återstår några fastigheter som vi jobbar på nu och ska vara driftsatt till mitten av september.

Beroende på att det fortfarande inte är en ren driftssituation har vi inte full koll på om alla anslutningar verkligen fungerar. Därför vill vi att ni som inte kan få er fiberkabel att fungera hör av er.

Några av de fel som finns:
– Ni som ser att slang inte finns framme vid husvägg.
– Ni som fortfarande inte fått box på utsidan.
– Ni som inte fått mediakonverter installerad ännu (Mediakonvertern är INTE detsamma som den box från Telia ni har hämtat på vårt kontor eller i Stenungsund).
– Inte kontakt med nätet (Om FX lampan, som är fjärde lampan uppifrån på mediakonvertern, blinkar har ni kontakt med nätet).
– Ni som försökt att felanmäla t.ex till Telia och fått svar att de ej hittar er eller föreningen som kund.
– Eller att det helt enkelt inte fungerar och ni vet inte varför.

Med denna information kan vi se till att rätt personer ordnar så det börjar fungera.
Skicka mail till Jonny.stolth@hifab.se eller ring 0703536639.

Information från stämman

Följande beslutades på stämman idag:

Punkt 16a: På frågan om vi ska ta ett banklån eller om medlemmarna skall lägga in mer pengar beslutades att inga banklån skulle tas. Stämman beslutade också att styrelsen har mandat att ta in pengar upp till 20 000 kr av var och en av medlemmarna. Detta enligt både anslutningsavtalet och stadgarna.

Av denna anledning kommer föreningen fakturera upp till 20 000 kr/medlem enligt nedanstående plan:

VI HAR UNDER ÅRET BACKAT PÅ EN DEL SAKER
Orsaken är helt enkelt att vi har blivit klokare.

 • Vi vill undvika gräva på tomter om möjligt. Vi förstör för mycket
  och fastighetsägarna tycker att det inte blir bra.
 • Vi vill undvika gå i vägar, det blir i många fall problem som vi
  inte vill dra på oss. Därför försöker vi dra fram fibern i dikena
  istället.
 • Vi går bara närmaste vägen in till huset. Skall vi gräva till andra
  sidor av huset får var och en betala själv.
 • Föreningen ansvarar för att sätta den grå lådan utanpå huset.
  Därefter är det Zitius som sköter installationen i huset. Men de
  vill inte ansvara för borrningen i huset. Föreningen borde heller
  inte borra i husen på grund av framtida problem med
  fastighetsägaren.
 • Vi vill starta upp Noderna så vi löpande kan lysa upp mindre
  områden. Betyder att vi först prioriterar stammen och de som
  bor en bit från stammen kommer att få fiber senare

Kjell Tallberg