Projekt

Kort information om projektet

EU_grundSödra Fräkne Fiberföreningen driver projekt med mål att installera fiberanslutning och relaterade tjänster till boende på landsbygden inom föreningens geografiska område.
Föreningen erhåller stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektorganisation

Utöver medlemmar från styrelsen ingår det en upphandlad projektledare samt entreprenörer för grävning och installation av fiber.

Projektledare
Hifab AB, Jonny Stolth, tel: 0703 53 66 39, e-post: jonny.stolth@hifab.se

Projektadministration (fakturor m.m.)
E-post: sff.projektadm@gmail.com

Områdesansvariga
Klicka här för aktuella kontaktuppgifter till områdesansvariga.

Upphandlade entreprenörer
Fyrstads Teknik AB med Ljungskile Entreprenad AB som underentreprenör.

Projektstatus

Uppdaterad: 2018-10-14

Pågår just nu

Information 2018-10-14

Grov överblick se karta här.

Aktuella och viktiga dokument

Klicka här!