Områdesansvariga

I de områden som ligger öster om motorvägen och ni inte hittar någon områdesansvarig är det styrelsen tillsammans med Jonny Stolt som är områdesansvariga.

Etapp 1

Rishageröd (Lilla Edet)
Rolf Dahlström 0736744062 renagolv@gmail.com

Etapp 2

Korsviken
Claes Andrén 0732706349 claes.andren@artbevarande.se
Tegen
Magnus Lindgren 0707575211 magnus.lindgren@sjofartsverket.se
Jörgen Grefwe 0705565610 jorgen.grefwe@telia.com
Stefan Nibell 0768151850 fonsterinstallatoren@gmail.com
Branseröd
Micael Davidsson 0706774011 0303774010@telia.com
Skröperöd
Roberth Ottosson 0706761896 roberth.ottosson@renova.se
Hans Boklund 0707278986 hansboklund@gmail.com

Etapp 3

Bua/Panneröd
Tommy Karlsson 0705413301 tinna.halldin@gmail.com
Dälene
Arne Olsson 0702574682 arne-olsson@telia.com
Ingemar Johansson 0706993437 daleneingemar@gmail.com
Husebacken
Göran Ågren 0702648198 goerana@gmail.com
Järnblästen
Michael Ernfors 0706562166 michael@lyckansgard.se
Östra Skår
Elisabeth Everbäck 0703141044 elisabet.everback@hotmail.com
Evenås
Urban Olsson 0706461101 urban.81111@telia.com
Öröd
Stefan Andersson 0733855363 stefan.81.andersson@gmail.com
Lunna
Hans-Erik Haraldsson 0706509129 hansah@spray.se
Lunna, Ödsmål
Anders Thorén corromat@swipnet.se
Stångerås
Stig Grundberg 0702556790 stig.grundberg@gmail.com
Bräcke
Robert Aronsson 0704914190 alfrobertaron@gmail.com

Etapp 4

Norra Sågen
Magnus Oldembäck 0725309779 magnus.oldenback@remab.se
Härgusseröd
Johan Wallin 0703326662 wallin@lajw.se